DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

Aktualności

2023-11-09

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest najpowszechniejszą i najbardziej korzystną formą ochrony pracowników oraz członków ich rodzin przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych powodującymi utratę życia lub zdrowia. Dla pracodawcy dodatkową korzyścią zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń może być zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku opłacania z własnych środków części składki miesięcznej za pracowników. Poza tym ubezpieczenie grupowe na życie jest bardzo często wykorzystywane przez pracowników jako zabezpieczenie pod kredyty bankowe.

W zakresie ubezpieczeń grupowych na życie proponujemy:

W Informatorze przygotowanym specjalnie dla naszych Klientów znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zakresu polisy, występujących ryzyk, kwotach do wypłaty w przypadku zajścia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz dodatkowe informacje, w tym opis najważniejszych odstępstw od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony znajdzie tam wszelkie, niezbędne dane Brokerów Bak Broker , którzy są odpowiedzialni za ubezpieczenia grupowe i będą mogli w każdej chwili – w wybranej formie – udzielić odpowiedzi na pytania i wątpliwości pracowników oraz ich rodzin, a także pomóc ocenić i przygotować drogę odwoławczą w sprawach, które takiego procedowania wymagają, a z którymi zgłoszą się do nich ubezpieczeni.

2023-11-09

OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO na życie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH!

Osobom, w wieku 18-65 lat, które chciałyby przystąpić do ubezpieczenia grupowego, a obecnie:

- uczą się,
- nie są zatrudnione,
- tracą prawo do ubezpieczenia grupowego (np. odchodzą z pracy)
- prowadzą jednoosobową działaność godpodarczą np. prawnicy, lekarze, pielęgniarki lub inne wolne zawody, 
- zatrudniają jednego, dwóch lub kilku pracowników np. przychodnie, kancelarie, sklepy, 
- nie posiadają lub nie zadawala ich ubezpieczenie u obecnego pracodawcy,
  proponujemy skorzystanie z ubezpieczeń w tzw. grupach otwartych - na pełnych warunkach ubezpieczenia grupowego.

Wszelkie informacje dotyczące posiadanych programów, zasad ich funkcjonowania, warunków oraz niezbędnej dokumentacji pozwalającej przystąpić do ubezpieczenia, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników DB Negocjator.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Biura w Elblągu przy ulicy Św. Ducha 23 (Stare Miasto)             lub alternatywnie pod adresem email: grupowe@negocjator.eu bądź telefonicznie pod numerami:                         +48 601 339 255 Dariusz Bajczyk ; +48 607 612 827 Janina Waś ; +48 790 559 505 Natasza Bajczyk

Zapraszamy!

2022-01-22

Ubezpieczenia zdrowotne

Opieka medyczna w naszym kraju wymaga wielu pilnych reform szczególnie w kwestii dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w tej kwestii jest prywatna opieka medyczna oferowana przez coraz liczniejszą grupę ubezpieczy-cieli. Mając to na uwadze, opracowujemy, a następnie negocjujemy pracownicze (rodzinne) programy zdrowotne wzorowane na mechanizmach przeniesionych z ubezpieczeń grupowych. Pozwala nam na to nasze wieloletnie doświadczenie i umiejętności posiadane przez naszych specjalistów.

Wspieramy współpracujące z nami przedsiębiorstwa i instytucje negocjując z ubezpieczycielami lub providerami medycznymi, najkorzystniejsze warunki w zakresie opieki medycznej na terenie całego kraju. W zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych proponujemy:

Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany i nie wymaga skierowań. Okres oczekiwania do specjalistów jest określony w zawieranych umowach i realizowany zwykle w trybie bieżącym. Maksymalny okres oczekiwania na wizytę to 5 dni, a w przypadku rzadkich specjalności do 7 dni.

2022-01-22

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jednym z najważniejszych elementów skutecznego, racjonalne i oszczędnego zarządzanie posiadanymi pojazdami wymaga dobrze opracowanego i wdrożonego programu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dom Brokerski Negocjator zapewnia:

Przygotowujemy również programy ubezpieczeniowe w skład których wchodzić mogą m.in.:

2022-01-22

Ubezpieczenia majątkowe i OC

Utrata posiadanego przez przedsiębiorstwo mienia na skutek różnego rodzaju zdarzeń losowych jest jednym z najgroźniej-szych okoliczności mogących mieć wpływ na funkcjonowanie, a nawet istnienie, firmy.

Dzięki współpracy z Domem Brokerskim Negocjator nasi klienci mogą korzystać z programów ubezpieczeniowych obejmujących, m.in.:

W trosce o zapewnienie pełnej ochrony ubezpieczeniowej naszym Klientom, zwracamy uwagę na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw wynikających z ich odpowiedzialności cywilnej spowodowanej prowadzoną działalnością jak również troszczymy się o ochronę osób kierujących firmami przed skutkami roszczeń i zarzutów skierowanymi pod ich adresem. 

 

Wspólnie z Państwem i dla Państwa jesteśmy gotowi przygotować rozwiązania ubezpieczeniowe w oparciu m.in. o:

2022-01-22

Ubezpieczenia finansowe

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, dostarczając oferty gwarancji ubezpieczeniowych.

Dzięki wsparciu i pomocy naszych Specjalistów możecie państwo korzystać również z:
2022-01-22

Odszkodowania

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych. Interweniujemy m. in. w przypadku zaniżenia odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, przeciągania procesu likwidacji szkody.

 

Działając na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy na siebie wszelkie formalności związanie ze zgłoszeniem szkody, nadzorem nad terminowością i prawidłowością działań prowadzonych przez ubezpieczycieli, aż do momentu wypłaty odszkodowania. Załatwiamy również formalności związane z obiegiem dokumentów, prowadzeniem korespondencji, zastępstwem procesowym.

 

Nasze wynagrodzenie rozliczane jest po pozytywnym zakończeniu sprawy.

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00