DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

Rola brokera

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się pośrednictwem pomiędzy Klientem, a towarzystwami ubezpieczeniowymi. W odróżnieniu od agenta reprezentuje Klienta, a nie zakład ubezpieczeń. Broker służy pomocą przy ocenie ryzyka, analizuje zagrożenia, jakie stoją przed każdym przedsiębiorstwem. Rolą brokera jest wybór i przedstawienie Klientowi najlepszego wariantu ubezpieczenia oraz wskazanie towarzystwa, które dla danego ryzyka przewidziało najlepsze warunki i najniższą stawkę. Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.). a ściślej art. 4 pkt. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którym działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich. Do podstawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego, za którą ponosi on wobec Klienta odpowiedzialność - zgodnie z art. 26 ust. pkt. 2 w/w ustawy - należy udzielenie przed zawarciem umowy ubezpieczenia porady na piśmie (rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstawy, na której opiera się rekomendacja.

Relację między brokerem ubezpieczeniowym, a Klientem korzystającym z jego usług reguluje umowa brokerska i udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie.

Gwarancją niezależności brokera ubezpieczeniowego są m.in. zakazy wymienione w art. 24 w/w ustawy, zgodnie z którymi nie może on:
1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00