DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

Audyt ubezpieczeniowy

Jedną z pierwszych i podstawowych czynności jakich dokonujemy nawiązując współpracę jest audyt ubezpieczeniowy.  Jego celem jest opracowanie szczegółowego raportu, zawierającego m.in.:

  • merytoryczną ocenę posiadanych umów ubezpieczenia pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jej kompletności oraz adekwatności wysokości składki ubezpieczeniowej,

  • naszą rekomendację i przygotowanie proponowanego programu ubezpieczeń,

  • oferty ubezpieczenia w rekomendowanym zakresie, przedstawione przez wiodące na rynku zakłady ubezpieczeń.

Wdrażanie wyników audytu ubezpieczeniowego pozwoli Państwu na dostosowanie zakresu posiadanych ubezpieczeń do faktycznych potrzeb, a tym samym umożliwi optymalizację kosztów związanych z zawieranymi ubezpieczeniami. Wynikiem audytu ubezpieczeniowego jest stworzenie mapy obszarów nie wymagających ubezpieczania z powodu istnienia innych, mniej kosztownych i skuteczniejszych metod zabezpieczania ryzyka, które rzadko są Państwu przedstawiane.
Dzięki przeprowadzeniu audytu ryzyk wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń, co umożliwia zbudowanie systemu prewencji oraz procedur reagowania w przypadku wystąpienia szkód. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń podczas ich trwania oznacza dla Państwa kontrolowanie okresów i zakresów zgodnych z ogólnymi i szczególnymi warunkami umów oraz zmieniającym się stanem faktycznym, np. przybywania składowych majątku czy powiększenia się kadry. 
Działania takie mają na celu wprowadzenie w Firmach naszych Klientów niezależnej oceny procesów związanych z zabezpieczeniami oraz optymalizacją kosztów, zwłaszcza iż w ogromnej części od tego właśnie zależy szybka likwidacja skutków mogących powstać szkód.

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00