DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

O Firmie

Dom Brokerski NEGOCJATOR powstał 8 kwietnia 1998 r. i funkcjonuje na podstawie Zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej nr 337/98.

Od samego początku naszej działalności postawiliśmy na profesjonalną i fachową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Z każdym kolejnym rokiem nabywamy niezbędnego w tej branży doświadczenia i umacniamy swoją pozycję na polskim rynku.

W roku 2010 otworzyliśmy Oddział Trójmiejski w Sopocie - przy ulicy Sikorskiego 4/1. W tym samym roku znaleźliśmy się na wysokim 15 miejscu wśród polskich brokerów. Dwa lata później przesunęliśmy się na miejsce 14. W opublikowanym  rankingu za rok  2014, wg miesięcznika "Home & Market"  - w rankingu brokerów funkcjonujących na rynku polskim  - znaleźliśmy się na wysokim 12 miejscu, a pod względem dynamiki rozwoju jeszcze wyżej - na 7 miejscu . We wszystkich przedstawionych rankingach nasza elbląska firma plasuje się na pozycjach od 7 do 12. To cieszy, a jednocześnie motywuje do dalszej, wytężonej pracy.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy przez ostatnich kilkanaście lat spowodowało, że konstruowane przez nas programy ubezpieczeniowe są oryginalnymi projektami ochrony ubezpieczeniowej w skali kraju, zawierającymi nowatorskie rozwiązania i zapisy. Pozawala nam to na negocjowanie najbardziej korzystnych warunków ofert w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak również wszystkich innych ryzyk ubezpieczeniowych, mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Państwa firm. Powszechność występowania ryzyka - rozumianego jako możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, wypadku lub szkody losowej - wymaga obecnie świadomego włączenia tego czynnika w proces zarządzania firmą.

Zlecenie Brokerowi opracowania kompleksowego programu ubezpieczeniowego włącza go bezpośrednio w proces zarządzania tym ryzykiem. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i posiadanym wieloletnim doświadczeniem opracowujemy optymalny z punktu widzenia potrzeb Państwa firmy program ubezpieczeniowy. W ten sposób minimalizujemy potencjalne zagrożenia, gwarantując klientowi - w przypadku wystąpienia straty w wyniku zdarzenia losowego - odpowiednią do jego oczekiwań rekompensatę.

Mając na uwadze nasze doświadczenie oraz bezpieczeństwo Państwa firmy zachęcamy i zapraszamy do nawiązania współpracy.

Sławomir Bajczyk
Dyrektor
       

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00