DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

Pomoc w likwidacji szkód

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczenowych. Interweniujemy m. in. w przypadku zaniżenia odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, przeciągania procesu likwidacji szkody.

Działając na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy na siebie wszelkie formalności związanie ze zgłoszeniem szkody, nadzorem nad terminowością i prawidłowością działań prowadzonych przez ubezpieczycieli, aż do momentu wypłaty odszkodowania. 

Załatwiamy również formalności związane z obiegiem dokumentów, prowadzeniem korespondencji, zastępstwem procesowym. Nasze wynagrodzenie rozliczane jest po pozytywnym zakończeniu sprawy. 

Dlatego jeśli:

 • zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania bądź je zaniżył
 • chcesz nam zlecić zgłoszenie i likwidację szkody
 • Twoje mienie uległo zniszczeniu i jest zidentyfikowany sprawca
 • miałeś wypadek w pracy

Zgłoś się do nas, a my zajmiemy się resztą. W Twoim imieniu wystąpimy do zakładu ubezpieczeń, bądź instytucji odpowiedzialnej za naprawienie szkody.

Zakresem naszej działalności obejmujemy:

 • szkody komunikacyjne
  • odmowa wypłaty odszkodowania
  • zaniżenie odszkodowania z ubezpieczenia ac (auto-casco)
  • zaniżenie odszkodowania z ubezpieczenie oc (odpowiedzialności cywilnej)
  • długa procedura i przeciąganie procesu likwidacji szkody
 • zniszczenie mienia
  • ustalenie osoby bądź instytucji zobowiązanej na zasadzie odpowiedzialności cywilnej do naprawienia szkody
  • wystąpienie o odszkodowanie za zniszczone mienie, łącznie z prowadzeniem sporu sądowego w porozumieniu z kancelarią prawną
 • szkoda na osobie
  • ustalenie osoby bądź instytucji zobowiązanej na zasadzie odpowiedzialności cywilnej do zadośćuczynienia za szkodę
  • wystąpienie o:
   • stosowne odszkodowanie
   • zadośćuczynienie
   • zwrot kosztów leczenia
   • rentę na zwiększone potrzeby
   • utracone zarobki
   • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
   • zwrot kosztów pogrzebu
   • rentę wyrównawczą

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00